Anunţuri Publice

INVITAŢIE şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei, 13.07.2020 , orele 16.00 - Ordine de zi

Radiograma Nr.46408 / 23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării Rurale și Administrației, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Prahova la Nr.5134 / 24.03.2020, privind măsuri necesae pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS - C0v2 pe teritoriul României

PV încheiat în 16.03.2020, orele 10,00, în cadrul şedinţei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Gura Vitioarei 

număr unic

index

 

 

Raport periodic de activitate Gura Vitioarei Nr. 2641/17.04.2019

Dispoziția Nr.141 / 25.04.2019 (privind delimitarea secțiilor de votare din comuna Gura Vitioarei la alegerile pentru Parlamentul European din data de 26.05.2019)

Anunţuri 2018

INVITAŢIE şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei, marți 11.12.2018 , orele 16.00 - Ordine de zi

INVITAŢIE şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei, marți 26.10.2018 , orele 09.00 - Ordine de zi

INVITAŢIE şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei, marți 23.10.2018 , orele 09.00 - Ordine de zi

INVITAŢIE şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei, marți 09.10.2018 , orele 16.00 - Ordine de zi

INVITAŢIE şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Vitioarei, vineri 28.09.2018 , orele 10.00 - Ordine de zi

Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

PLAN DE MASURI PENTRU PREVENIREA SI ATENUAREA EFECTELOR CANICULEI SI A SECETEI PRELUNGITE 2018

Raport periodic de activitate Primăria Comunei Gura Vitioarei

 

 

Anunţuri 2017

Raport periodic de activitate Primăria Comunei Gura Vitioarei

Primăria intenționează să aprobe în ședința de Consiliu Local din 28.03.2017, orele 15,00, Planul Urbanistic Zonal pentru obiectiv ,,Schimbare destinație teren ( St=1346mp ) din zona locuinţe și dotări complementare în zona dotări tehnico-edilitare pentru amplasare gospodărie de apă (Sstud -2865 mp ) comuna Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos, DC17, str. Bughişoara, nr.cadastral 21103, tarla 5, parcela Cc262.''
Observațiile și recomandările dvs.le puteți trimite la compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul instituţiei.

 

U.A.T.C.GURA VITIOAREI ÎŞI MANIFESTĂ INTENŢIA DE A APROBA IN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ IN DATA DE 28.03.2017, ORELE 15,00 BUGETUL GENERAL AL LOCALITĂŢII. VĂ INVITĂM SA FORMULAŢI PROPUNERI, SUGESTII SAU RECOMANDĂRI.

 

ANUNŢ concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat

 

Anunţuri 2016

 

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 21.12.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 18.11.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 19.10.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)

 

Borderou tichete sociale

Borderou ajutoare pentru incalzirea cu lemne pe perioada 01.11.2016 - 31.03.2017

 

ANUNT examen pentru promovarea in grad superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vitioarei

BIBLIOGRAFIE examen pentru promovarea in grad

 

Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor necalificat (05.10.2016)

Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor necalificat (05.10.2016)

Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor necalificat (05.10.2016)

 

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 28.09.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 31.08.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)

 

CERERE DE ADMITERE în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen 

CERERE DE ADMITERE în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil

 

Anunt demarare procedura negociere a Acordului Colectiv pentru functionarii publicii si a Contractului Colectiv de Munca pentru personalul contractual,la nivel de U.A.T. Gura Vitioarei - Aparatul de specialitate al Primarului
Informare negociere colectivă  a Acordului Colectiv pentru functionarii publicii si a Contractului Colectiv de Munca, pentru personalul contractual, la nivel de U.A.T. Gura Vitioarei - Aparatul de specialitate al Primarului
Convocator alegere reprezentanţi salariaţi
 
Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 04.07.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)
Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 14.06.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)
Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 02.06.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)
Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 20.05.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)
Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 10.05.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)
Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 09.05.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)
Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 06.05.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)
Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 28.04.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)
Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - 19.04.2016 (emitere acte administrative fiscale pentru contribuabili)
 
LISTA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC (care se comunică din oficiu în conformitate cu prevederile legii nr.544/2001)